Zmiany dla pracodawców, PIT-11 i PIT-8C do 31 stycznia 2019!

Od 2019 r. skrócono termin przesyłania przez płatników informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Wszyscy płatnicy zobowiązani są do przesyłania ich w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Poniedziałek 03.12.2018 | czytaj całość

Exit tax - nowy podatek od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 14 listopada 2018 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do polskiego ustawodawstwa, która wprowadza nowy podatek od wyjścia (ang. exit tax).

Piątek 30.11.2018 | czytaj całość

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

Pracodawca przez 10 lat będzie musiał przechowywać dokumenty pracowników zatrudnionych po 31.12.2018 r. - w formie papierowej lub elektronicznej, wedle własnego wyboru; a dla osób, które zatrudniał w latach 1999–2018 może skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat.

Czwartek 29.11.2018 | czytaj całość

Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 r.!

W dniu 19 listopada 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przyjętą przez parlament, która wdraża program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. PPK umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych uczestnikom po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn).

Piątek 23.11.2018 | czytaj całość

Ostatnio otwierane strony

« Powrót do kalendarza wydarzeń
« Powrót do listy wydarzeń w tym dniu
3
grudnia
2018
Zmiany dla pracodawców, PIT-11 i PIT-8C do 31 stycznia 2019!
Kategoria: Informacje dotyczące zasobów ludzkich

Od 2019 r. skrócono termin przesyłania przez płatników informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Wszyscy płatnicy zobowiązani są do przesyłania ich w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Tak wynika z ustawy z 4 października 2018 r., która obejmuje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Termin na przesłanie PIT-ów do podatników – pracowników, zleceniobiorców - pozostaje bez zmian, czyli przypada na koniec lutego roku następującego po danym roku.

 

Ostatecznie została również wyeliminowana możliwość przesyłania deklaracji i informacji podatkowych do fiskusa w formie papierowej. Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-8C sporządzone za 2018 r. trzeba wysyłać do urzędów skarbowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wsteczdo góry
Deprecated: PHP Startup: Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: PHP Startup: Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
Poleć stronę:
Wiadomość nie została wysłana
Wypełnij właściwe pola
Dziękujemy za polecenie naszej strony znajomemu
* Adres e-mail odbiorcy
* Adres e-mail nadawcy
Zarejestruj
Rejestracja użytkownika się nie powiodła
Nazwa użytkownika jest już używana
Hasła nie są identyczne
Wypełnij właściwe pola
Użytkownik został utworzony
Wpisz adres e-mail
(minimum 6 znaków)
*- wymagane pola