Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego! "Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem".

(K.I. Gałczyński)

Czwartek 20.12.2018 | czytaj całość

Zmiany dla pracodawców, PIT-11 i PIT-8C do 31 stycznia 2019!

Od 2019 r. skrócono termin przesyłania przez płatników informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Wszyscy płatnicy zobowiązani są do przesyłania ich w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Poniedziałek 03.12.2018 | czytaj całość

Exit tax - nowy podatek od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 14 listopada 2018 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do polskiego ustawodawstwa, która wprowadza nowy podatek od wyjścia (ang. exit tax).

Piątek 30.11.2018 | czytaj całość

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

Pracodawca przez 10 lat będzie musiał przechowywać dokumenty pracowników zatrudnionych po 31.12.2018 r. - w formie papierowej lub elektronicznej, wedle własnego wyboru; a dla osób, które zatrudniał w latach 1999–2018 może skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat.

Czwartek 29.11.2018 | czytaj całość

Ostatnio otwierane strony

« Powrót do kalendarza wydarzeń
« Powrót do listy wydarzeń w tym dniu
30
listopada
2018
Exit tax - nowy podatek od 1 stycznia 2019 r.
Kategoria: Informacje podatkowe

W dniu 14 listopada 2018 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do polskiego ustawodawstwa, która wprowadza nowy podatek od wyjścia (ang. exit tax).

 

Co do zasady wprowadzenie takiego podatku jest krokiem nieuniknionym każdego państwa członkowskiego, ponieważ jest bezpośrednio związane z obowiązkiem implementacji dyrektywy ATAD. Co do zasady unijna regulacja ma zabezpieczać interesy budżetowe danego państwa przed przypadkami tzw. sztucznej emigracji (sztucznego transferu majątku) celem zbycia składników majątku w państwie, w którym obowiązuje łagodniejsze opodatkowanie tego typu transakcji aniżeli w państwie emigracji. Niestety, krajowy resort finansów wbrew założeniom unijnej dyrektywy (sprzecznie z prawodawstwem Unii Europejskiej) objął nowym podatkiem także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wsteczdo góry
Deprecated: PHP Startup: Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: PHP Startup: Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
Poleć stronę:
Wiadomość nie została wysłana
Wypełnij właściwe pola
Dziękujemy za polecenie naszej strony znajomemu
* Adres e-mail odbiorcy
* Adres e-mail nadawcy
Zarejestruj
Rejestracja użytkownika się nie powiodła
Nazwa użytkownika jest już używana
Hasła nie są identyczne
Wypełnij właściwe pola
Użytkownik został utworzony
Wpisz adres e-mail
(minimum 6 znaków)
*- wymagane pola