Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego! "Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem".

(K.I. Gałczyński)

Czwartek 20.12.2018 | czytaj całość

Zmiany dla pracodawców, PIT-11 i PIT-8C do 31 stycznia 2019!

Od 2019 r. skrócono termin przesyłania przez płatników informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Wszyscy płatnicy zobowiązani są do przesyłania ich w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Poniedziałek 03.12.2018 | czytaj całość

Exit tax - nowy podatek od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 14 listopada 2018 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do polskiego ustawodawstwa, która wprowadza nowy podatek od wyjścia (ang. exit tax).

Piątek 30.11.2018 | czytaj całość

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

Pracodawca przez 10 lat będzie musiał przechowywać dokumenty pracowników zatrudnionych po 31.12.2018 r. - w formie papierowej lub elektronicznej, wedle własnego wyboru; a dla osób, które zatrudniał w latach 1999–2018 może skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat.

Czwartek 29.11.2018 | czytaj całość

Ostatnio otwierane strony

« Powrót do kalendarza wydarzeń
« Powrót do listy wydarzeń w tym dniu
23
listopada
2018
Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 r.!
Kategoria: Informacje dotyczące zasobów ludzkich

W dniu 19 listopada 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przyjętą przez parlament, która wdraża program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. PPK umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych uczestnikom po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn). Przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku, ale pracodawcy będą wprowadzali PPK według harmonogramu:

 

  • od 1 lipca 2019 - zatrudniających powyżej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 - od 50 do 249 osób;
  • od 1 lipca 2020 - od 20 do 49 osób;
  • od 1 stycznia 2021- pozostali.

 

Zgodnie z programem wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu (pracownika). W wysokościach: pracodawca - składka podstawowa 1,5% oraz składka dodatkowa do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; pracownik - składka podstawowa 2,0% oraz składka dodatkowa do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc. To propozycja dla osób najmniej zarabiających. Ze strony państwa uczestnik programu otrzyma składkę powitalną, jednorazowa 250 złotych, oraz roczną dopłatę w wysokości 240 złotych.

 

Oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne, Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy. Co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat, Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Wsteczdo góry
Deprecated: PHP Startup: Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: PHP Startup: Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
Poleć stronę:
Wiadomość nie została wysłana
Wypełnij właściwe pola
Dziękujemy za polecenie naszej strony znajomemu
* Adres e-mail odbiorcy
* Adres e-mail nadawcy
Zarejestruj
Rejestracja użytkownika się nie powiodła
Nazwa użytkownika jest już używana
Hasła nie są identyczne
Wypełnij właściwe pola
Użytkownik został utworzony
Wpisz adres e-mail
(minimum 6 znaków)
*- wymagane pola