Inkubator przedsiębiorczości 50+

Inkubator Przedsiębiorczości 50+Bezpośrednim celem Inkubatora Przedsiębiorczości 50+ jest zwiększenie aktywności zawodowej Polaków, szczególnie tych w starszym wieku, którzy mając wiedzę, umiejętności i doświadczenie, obawiają się założyć własną firmę z uwagi m.in. na wiele formalności, brak pewności czy znają wszystkie niezbędne przepisy związane z jej prowadzeniem, czy też niechęć zajmowania się kwestiami administracyjnymi.

 

Mamy także specjalną ofertę dla osób pracujących naukowo na uczelniach oraz innych osób mających ciekawe pomysły i rozwiązania, które chcieliby rozwinąć, wdrożyć i skomercjalizować.

 

Według raportu Banku Światowego ("Doing Business 2012") założenie nowej działalności gospodarczej w Polsce wymaga dopełnienia 6 procedur, przeciętnie trwa 32 dni, kosztuje 17,3 % dochodu osobistego oraz wymaga wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 14% własnego dochodu. Na 183 kraje oceniane w rankingu pod względem łatwości założenia nowej firmy, Polska zajmuje dopiero 126 miejsce. Wśród największych problemów jest wymieniany długi czas potrzebny do założenia firmy i związane z tym relatywnie wysokie koszty.

 

Od dawna obserwujemy postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Prognozy wskazują, że do 2035 roku struktura wiekowa ludności znacząco się zmieni – udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności kraju zmniejszy się do 15,7%, przy spadku odsetka ludności w wieku produkcyjnym o prawie 7 p .p. do 57,6% i wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym do 26,7%. Wskazuje to na konieczność podejmowania intensywnych działań zmierzających do zwiększania aktywności zawodowej Polaków, tym bardziej, że wskaźnik zatrudnienia osób po pięćdziesiątce ciągle pozostaje zdecydowanie zbyt niski.

 

Sytuacja osoby w wieku ponad 50 lat dotyczy części z nas osobiście, a niektórych zacznie dotyczyć już niedługo, dlatego, poprzez stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i wspieranie nowo powstających przedsiębiorców, chcemy dołożyć naszą cegiełkę - pokazując, że także w tym wieku można z sukcesem założyć i prowadzić firmę!

Wsteczdo góry

Centrala Wrocław:

tel. +48 71 7237 000
fax: +48 71 7237 001

Formularz kontaktowy Zapytanie ofertowe
Poleć stronę:
Wiadomość nie została wysłana
Wypełnij właściwe pola
Dziękujemy za polecenie naszej strony znajomemu
* Adres e-mail odbiorcy
* Adres e-mail nadawcy
Zarejestruj
Rejestracja użytkownika się nie powiodła
Nazwa użytkownika jest już używana
Hasła nie są identyczne
Wypełnij właściwe pola
Użytkownik został utworzony
Wpisz adres e-mail
(minimum 6 znaków)
*- wymagane pola